MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na świadczenie usług dotyczących odbioru, transportu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenów Mesko S.A. w Skarżyku-Kamiennej.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/237127/odbior-transport-i-zagospodarowanie-odpadow-komunalnych-z-terenow-mesko-s-a-w-skarzysku-kamiennej

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.