MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na dostawę części mechanicznych do wykonania tokarki MUT7500LD/A/B/C/D/E – 2 zadania

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/240145/dostawa-czesci-mechanicznych-do-wykonania-tokarek-mut7500ld-a-b-c-d-e-2-zadania