MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej 12 (dwunastu) budynków należących do MESKO S.A. w Pionkach, Kraśniku i Skarżysku-Kamiennej oraz wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji oświetlenia zewnętrznego na terenie Zakładu w Pionkach.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
eB2B - Postępowanie ZZ/064/551/2022 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej 12 (dwunastu) budynków należących do audytów energetycznych budynków należących do MESKO S.A. w Pionkach, Kraśniku i Skarżysku-Kamiennej oraz wykonanie opracowania oraz wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji oświetlenia zewnętrznego na terenie Zakładu w Pionkach.

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na Platformie Zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą Platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.