MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na Remont 3 szt. wózków platformowych oraz zakup 3 szt. baterii.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/345152/wykonanie-remontu-3-szt-wozkow-platformowych-oraz-zakupu-3-szt-baterii

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.

Unieważnienie postępowania (ZZ/064/964/22) z dnia 03.08.2022 r.