MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Zakup i montaż rotacyjnego przesiewacza wibracyjnego ze zdalnym sterowaniem do przesiewania oktogenu oraz kamery do monitorowania procesu z możliwością rejestracji.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/354418/zakup-i-montaz-rotacyjnego-przesiewacza-wibracyjnego-ze-zdalnym-sterowaniem-do-przesiewania-oktogenu-oraz-kamery-do-monitorowania-procesu-z-mozliwoscia-rejestracji

 

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.