MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na Zakup alternatywny dygestorium EX i podłączenie do wentylacji w pomieszczeniu ogrzewania toluenu w budynku 53C-5 w Skarżysku- Kam.

 

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:

https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/375473/zakup-alternatywny-dygestorium-ex-i-podlaczenie-do-wentylacji-w-pomieszczeniu-ogrzewania-toluenu-w-budynku-53c-5-w-skarzysku-kam

 

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

 

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:

+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00