MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert o udzielenie zamówienia na Odbiór i zagospodarowanie odpadów przemysłowych powstających na terenie MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/222312/dbior-i-zagospodarowanie-odpadow-przemyslowych-powstajacych-na-terenie-mesko-s-a-w skarzysku-kamiennej-1

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.

Wyniki postępowania (ZS/022/41/21) z dnia 11.01.2021 r.