MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu na Dostawę czujników i urządzenia pomiarowego do pomiaru ciśnienia fali podmuchowej.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/222534/dostawa-czujnikow-i-urzadzenia-pomiarowego-do-pomiaru-cisnienia-fali-podmuchowej

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.