MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku-Kamiennej zwraca się z zapytaniem ofertowym na niżej wymieniony asortyment: Ultratermostat zanurzeniowy z łaźnią.

Pełna treść Zapytania ofertowego wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/224275/ultratermostat-zanurzeniowy-z-laznia

W celu złożenia oferty wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.

Pytania związane z obsługą platformy zakupowej prosimy kierować pod numer telefonu:
+48 22 428 19 28 w godzinach od 8:00 do 16:00.