MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na dostawę części elektrycznych do Lakiernicy VER 11-I.

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/226783/dostawa-czesci-elektrycznych-do-lakiernicy-ver-11-i

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.