MESKO Spółka Akcyjna w Skarżysku - Kamiennej zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do udziału w postępowaniu na sukcesywne dostawy części do tokarek MUT7500LD (bęben prawy, bęben lewy i korpus wrzeciennika)

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/227379/sukcesywne-dostawy-czesci-do-tokarek-mut7500ld-beben-prawy-beben-lewy-i-korpus-wrzeciennika

W celu złożenia zgłoszenia wymagana jest rejestracja na platformie zakupowej oraz przystąpienie do uczestnictwa w ww. postępowaniu.