MESKO S.A. zaprasza do składania ofert o udzielenie zamówienia na: dostawa materiałów stalowych

Pełna treść Ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na platformie zakupowej eb2b pod adresem:
https://mesko.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/229452/dostawa-materialow-stalowych