Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Amunicja jutra dla dzisiejszego żołnierza
Nasza amunicja osiąga gwarantowane efekty
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Nasze wyroby są gwarancja osiągnięcia celu
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 

Projekty

Projekty krajowe

Projekty z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa

Projekty w trakcie realizacji  

OPRACOWANIE I WYKONANIE DEMONSTRATORÓW TECHNOLOGII KRYTYCZNYCH ELEMENTÓW DO NOWEJ GENERACJI AMUNICJI 120 mm

                                     

Beneficjent : MESKO S.A
Umowa nr: DOB-BIO8/05/01/2016
Akronim : BIZMUT

Celem projektu jest opanowanie technologii, gwarantujących rozwój kompetencji w zakresie produkcji nowoczesnej amunicji czołgowej.
 
Rozwiązanie opracowane podczas projektu przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności polskiej myśli technologicznej i będzie miało bezpośredni wpływ na ich rozwój w sektorze bezpieczeństwa i obronności.
Współpraca przy projekcie przyczyni się do osiągniecia celów zakładanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w którym mowa jest o ścisłej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem badawczym .

Demonstrator technologii  prochów , łuski spalającej się  i prętów wolframowych  wykonane zostaną w oparciu o nowoczesne, perspektywiczne i dostępne na rynku materiały.
 
Kierownik projektu: dr inż. Wiesław Jędrzejewski

Termin realizacji projektu: 14.12.2016 – 13.12.2019

Całkowity koszt realizacji Projektu: 34 500 000
W tym wysokość dofinansowania z NCBR : 30 000 000


Rozwój technologii układów wykonawczych sterowania dla rakiet

W skład konsorcjum, które realizuje projekt, wchodzą Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. jako lider oraz cztery spółki z Grupy Kapitałowej PGZ:  MESKO S.A., WZU S.A., WZE S.A., PIT-RADWAR S.A., a także Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia.

Umowa nr DOB-BIO8/10/01/2016

Cele projektu:
Celem projektu jest rozwój kompetencji krajowych podmiotów w zakresie technologii układów wykonawczych sterowania rakiet. W efekcie proponowanych prac, możliwe będzie opracowanie i produkcja własnych układów wykonawczych sterowania (elektrycznych i gazodynamicznych) rakiet różnych zasięgów. Realizacja projektu winna przynieść szerokie korzyści zarówno dla potencjału obronnego, jak i kondycji ekonomicznej krajowego przemysłu oraz wesprzeć realizację kluczowych programów PMT.

Zakres realizacji:
technologie elektrycznych i gazodynamicznych układów wykonawczych sterowania rakiety;
metody modelowania naddźwiękowych rakiet i ich układów sterowania;
telemetria rakiety krótkiego zasięgu;
układy nawigacji bezwładnościowej;
testowanie sprawności układów podczas próby w locie.

Dodatkowe informacje:
Kierownik projektu:  Marek Borejko
Wartość projektu: 72 000 000 zł
Wartość dofinansowania ze środków NCBR:  60 000 000 zł
Okres realizacji projektu: 27.12.2016 r. - 26.12.2019 r.
Program na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu Nr 8/2016.


IMPULSOWE DZIAŁA ELEKTROMAGNETYCZNE
Umowa DOB-1-1/1/PS/2014 z dnia 30.12.2014 roku
o wykonanie i finansowanie Projektu realizowanego jakw ramach „Programu strategicznego badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa pn. „Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej”.

Projekt realizuje Konsorcjum w składzie:
Wojskowa Akademia Techniczna jako lider oraz PIT-RADWAR S.A., Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Gdańska, OBR CTM S.A., KUBARA LAMINA S.A.,  MESKO S.A., Zakład Doskonalenia Zawodowego Kraków, Instytut  Techniczny Wojsk Lotniczych.
Cel projektu:
Opracowanie i wykonanie urządzeń generujących impulsy promieniowania elektromagnetycznego charakteryzujące się bardzo wysoką wartością mocy w impulsie nazywane HPEM (ang. High Power Electromagnetics).

Dodatkowe informacje:
Kierownik projektu: dr hab. inż. Dariusz Laskowski, prof. WAT
Wartość projektu: 81 590 695,17 zł.
Wartość dofinansowania ze środków NCBR:  75 900 000 zł.
Okres realizacji projektu: 30.12.2014 r. - 29.12.2021 r.Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu Nr 1/PS/2014


SILNIKI POMOCNICZE NA PALIWO STAŁE DLA RAKIET NOŚNYCH WYKORZYSTUJĄCYCH PALIWO CIEKŁE
Umowa DOB-BIO8/06/01/2016 z dnia 13.12.2016 roku

o wykonanie i finansowanie Projektu realizowanego na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa pn. „Silniki pomocnicze na paliwo stałe dla rakiet nośnych wykorzystujących paliwo ciekłe”.

Projekt realizuje Konsorcjum w składzie:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa jako Lider oraz MESKO S.A.,

Cel projektu:
Celem projektu jest opracowanie i wykonanie demonstratorów silników pomocniczych
z heterogenicznym paliwem, dla rakiet nośnych wykorzystujących paliwo ciekłe.

Dodatkowe informacje:
Kierownik projektu: Damian Kaniewski
Wartość projektu: 12 108 417,90 zł.
Wartość dofinansowania ze środków NCBR:  10 608 417,90 zł.
Okres realizacji projektu: 13.12.2016 r. - 13.12.2020 r.Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu Nr 8/2016.

„OPRACOWANIE I WDROŻENIE TECHNOLOGII PRODUKCJI STOPU CIĘŻKIEGO – KOMPOZYTU  WOLFRAMOWEGO”.

w ramach działania:
 • 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 
  Badania i rozwój nowoczesnych technologii
oraz
 • 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4
  Inwestycje  w innowacyjne przedsięwzięcia

Beneficjent: MESKO S.A.

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-26-016/09-00 UDA-POIG.04.01.00-26-016/09-00
W wyniku realizacji projektu Spółka zaoferuje na rynek nowy produkt w postaci innowacyjnego stopu ciężkiego - kompozytu wolframowego. Stopy ciężkie wytwarza się metodą metalurgii proszków. Proces technologiczny wytwarzania prętów ze stopów ciężkich składa się z następujących operacji technologicznych:
 • komponowanie składu – naważanie porcji proszków metali w ilościach odpowiednich dla uzyskania stopu o wymaganych właściwościach (gęstość, wytrzymałość, plastyczność itp.),
 • mieszanie składników (proszków metali) i naważanie porcji mieszanek przeznaczonych do formowania,
 • formowanie kształtek (prętów),
 • spiekanie w atmosferze wodoru,
 • obróbka cieplna w próżni,
 • kontrola właściwości spieczonych kształtek.


Termin realizacji projektu: 2010 – 2015

Całkowity koszt realizacji Projektu: 20.974.172,73 PLN

W tym wysokość dofinansowania z PARP: 10.214.861,36 PLN