Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Amunicja jutra dla dzisiejszego żołnierza
Nasza amunicja osiąga gwarantowane efekty
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Nasze wyroby są gwarancja osiągnięcia celu
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 

Struktura akcjonariatu

AKCJONARIAT MESKO S.A.
stan od 23 stycznia 2020r.
 
 
AKCJONARIUSZ
 
Ilość akcji
 
Wartość nominalna
 (w zł)
 
%  w  kapitale zakładowym
Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
ul. Jacka Malczewskiego 24
26-617  RADOM
7 908 954   35 590 293,00 88,90
 Pracownicy
  MESKO S.A.,
 inne osoby fizyczne
i podmioty
596 786 2 685 537,00 6,71
 Skarb Państwa
Reprezentowany przez
Ministra Aktywów Państwowych
390 616 1 757 772,00 4,39
Ogółem:      8 896 356  
    40 033 602,00
 
100