Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Amunicja jutra dla dzisiejszego żołnierza
Nasza amunicja osiąga gwarantowane efekty
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Nasze wyroby są gwarancja osiągnięcia celu
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 

Utylizacja

Dnia 8 października 2007 roku w Zakładach Metalowych MESKO SA dokonano uroczystego zakończenia budowy Zakładu Utylizacji Zbędnych Środków Bojowych. Natomiast po zakończeniu montażu linii technologicznej w dniu 31.03.2008r. dokonano przekazania do użytkowania całego projektu pn. „Budowa linii utylizacji odpadów i zbędnych środków bojowych w ZM ”MESKO” S.A.”.
W ramach Umowy Offsetowej związanej z zakupem samolotów F-16 oraz w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP) na lata 2004-2006 na podstawie zawartej z NFOŚiGW Umowy o dofinansowanie w/w projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR i NFOŚiGW wybudowano nowoczesny zakład unieszkodliwiania zbędnych środków bojowych.

Zbudowana linia technologiczna pozwoli na utylizację amunicji mało i średniokalibrowej  5,56-35 mm, amunicji artyleryjskiej kal. 57-155 mm oraz zapalników, granatów, min, prochów oraz materiałów pirotechnicznych poprzez detonację i spalanie.

Proces utylizacji jest prowadzony w sposób bezpieczny, ekologiczny oraz spełnia rozporządzenia krajowej dyrektywy Unii Europejskiej.

Linia służy do termicznej utylizacji:
  • amunicji 5,56-35 mm,
  • granatów,
  • zapalników, zapłonników, spłonek,
  • materiałów pirotechnicznych bez konieczności ich demontażu.
Linia przeznaczona jest do wytapiania TNT metodą „suchą"z pocisków kal od 57 do 155mm.
  • cięcia i spalania różnych rodzajów amunicji,
  • elementów z materiałów wybuchowych,
  • zdjęcia pierścienia wiodącego z amunicji

Linia spełnia wszystkie unijne wymagania bezpieczeństwa i ochrony środowiska
(dyrektywa Europejska 94/67/EG).