Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Amunicja jutra dla dzisiejszego żołnierza
Nasza amunicja osiąga gwarantowane efekty
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Nasze wyroby są gwarancja osiągnięcia celu
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 

Zarząd

Tomasz Stawiński
Prezes Zarządu
Dyrektor Grupy Amunicyjno Rakietowej


Tomasz Stawiński urodził się w 1967 roku. Chemik z powołania – wielokrotny laureat Krajowych Olimpiad Chemicznych. Ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, uzyskując w 1991 roku tytuł magistra inżyniera technologii chemicznej. W latach 1994 - 2000 pracował na stanowisku Asystenta na Politechnice Warszawskiej. W 2000 roku uzyskał tytuł doktora inżyniera nauk chemicznych (specjalność: technologia materiałów wybuchowych).
Ma bardzo bogate doświadczenie w dziedzinie badań i rozwoju: w swojej karierze brał udział w licznych badaniach naukowych. Jest współautorem kilkunastu zgłoszeń patentowych w zakresie technologii wytwarzania materiałów wybuchowych (w tym paliw rakietowych) oraz technologii wytwarzania substancji aktywnych.
Swoją szeroką wiedzę wykorzystywał w praktyce – uczestniczył w projektach badawczych i wdrożeniowych prowadzonych wspólnie przez Politechnikę Warszawską oraz Pronit Pionki i Nitrochem Bydgoszcz.
Pracował jako specjalista w Biurze Kryminalistyki KSP – prowadził ekspertyzy w zakresie wydarzeń z użyciem materiałów wybuchowych.
W latach 2000 - 2006 pracował w spółce Adamed Sp. z o.o., pełniąc kolejno funkcje: kierownika laboratorium badawczo-rozwojowego, dyrektora ds. badań i rozwoju, dyrektora naukowego oraz członka zarządu. Między innymi nadzorował (merytorycznie i organizacyjnie projekt budowy od podstaw zakładu syntezy aktywnych substancji farmaceutycznych).
 

Gabriel Maria Nowina Konopka
Wiceprezes Zarządu
 
Urodzony w 1979 r. Magister inżynier architekt z uprawnieniami zawodowymi, ukończył studia na Politechnice  Krakowskiej. Z przemysłem związany od 2010 roku: początkowo  jako współtwórca firmy produkcyjno-inżynieryjnej, następnie związany z przemysłem  produkcyjnym w branży stalowej. Od roku 2016 pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.; zaangażowany był między innymi w przejęcie Stoczni Marynarki Wojennej S.A. oraz SPP (dawna Stocznia Szczecińska). Od 2017 r. Dyrektor Biura Broń i Amunicja, odpowiedzialny za koordynację współpracy 10 spółek GK PGZ w tym Grupy Amunicyjno-Rakietowej.


Piotr Jaromin
Członek Zarządu


Piotr Jaromin urodził się w 1962 roku. Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, gdzie uzyskał tytuł - mgr inż. elektryk. Ukończył również studia podyplomowe na SGH na kierunku zarządzanie i marketing. Od początku swojej kariery zawodowej jest związany z MESKO S.A. Pracę zawodową rozpoczynał w 1986 roku na stanowisku konstruktora. W latach 1997 – 2001 pełnił funkcję Dyrektora ds. Handlu i Marketingu oraz Członka Zarządu ZM MESKO S.A. Ponownie to stanowisko objął w 2003 roku jako Członek Zarządu, Dyrektor Ds. Marketingu i Sprzedaży i pełni je do chwili obecnej.