Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Nasza amunicja osiąga gwarantowane efekty
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Amunicja jutra dla dzisiejszego żołnierza
Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Nasze wyroby są gwarancja osiągnięcia celu
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  

Zarząd


Robert Bury
p.o. Prezesa Zarządu
Dyrektor Grupy Amunicyjno-Rakietowej


Absolwent wydziału organizacji i zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył studia podyplomowe z zakresu metod wyceny spółek kapitałowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1992-2015 zarządzał płynnością, portfelem inwestycyjnym oraz ryzykiem rynkowym banków: Kredyt Bank, PKO BP i mBanku, zajmując stanowiska kierownicze w Departamentach Skarbu. Współautor regulaminu WIBOR.

Od 2016 r. pracuje w Departamencie Polityki Finansowej w PGZ S.A. i nadzoruje inwestycje w Grupie Kapitałowej PGZ, w tym inwestycje realizowane przez Mesko. Zajmuje m.in. stanowisko wiceprzewodniczącego komitetu sterującego inwestycji realizowanej p.n. „Odtworzenie i rozbudowa Państwowej Wytwórni Prochu w Pionkach wraz z uzyskaniem nowych zdolności i zwiększeniem potencjału produkcyjnego amunicji małokalibrowej, średniokalibrowej i wielkokalibrowej oraz rakiet w MESKO S.A.”.

W latach 2017-2019 pełnił funkcję członka zarządu MS TFI S.A. Od 2017 r. zasiada w Radzie Nadzorczej Mesko S.A. oraz MS TFI S.A.


Piotr Jaromin
Członek Zarządu


Piotr Jaromin urodził się w 1962 roku. Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, gdzie uzyskał tytuł - mgr inż. elektryk. Ukończył również studia podyplomowe na SGH na kierunku zarządzanie i marketing. Od początku swojej kariery zawodowej jest związany z MESKO S.A. Pracę zawodową rozpoczynał w 1986 roku na stanowisku konstruktora. W latach 1997 – 2001 pełnił funkcję Dyrektora ds. Handlu i Marketingu oraz Członka Zarządu ZM MESKO S.A. Ponownie to stanowisko objął w 2003 roku jako Członek Zarządu, Dyrektor Ds. Marketingu i Sprzedaży i pełni je do chwili obecnej.