Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Nasza amunicja osiąga gwarantowane efekty
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  
Amunicja jutra dla dzisiejszego żołnierza
Jakość i niezawodność w każdej sytuacji
Przywiązujemy wiele uwagi i staranności do produkcji naszych wyrobów, aby osiągnąć jak najlepszą jakość . 
Nasze wyroby są gwarancja osiągnięcia celu
Nasi użytkownicy mogą liczyć na osiągnięcie skutecznych efektów działania naszych wyrobów.  

Zarząd

Tomasz Stawiński
Prezes Zarządu
Dyrektor Grupy Amunicyjno Rakietowej


Tomasz Stawiński urodził się w 1967 roku. Chemik z powołania – wielokrotny laureat Krajowych Olimpiad Chemicznych. Ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, uzyskując w 1991 roku tytuł magistra inżyniera technologii chemicznej. W latach 1994 - 2000 pracował na stanowisku Asystenta na Politechnice Warszawskiej. W 2000 roku uzyskał tytuł doktora inżyniera nauk chemicznych (specjalność: technologia materiałów wybuchowych).
Ma bardzo bogate doświadczenie w dziedzinie badań i rozwoju: w swojej karierze brał udział w licznych badaniach naukowych. Jest współautorem kilkunastu zgłoszeń patentowych w zakresie technologii wytwarzania materiałów wybuchowych (w tym paliw rakietowych) oraz technologii wytwarzania substancji aktywnych.
Swoją szeroką wiedzę wykorzystywał w praktyce – uczestniczył w projektach badawczych i wdrożeniowych prowadzonych wspólnie przez Politechnikę Warszawską oraz Pronit Pionki i Nitrochem Bydgoszcz.
Pracował jako specjalista w Biurze Kryminalistyki KSP – prowadził ekspertyzy w zakresie wydarzeń z użyciem materiałów wybuchowych.
W latach 2000 - 2006 pracował w spółce Adamed Sp. z o.o., pełniąc kolejno funkcje: kierownika laboratorium badawczo-rozwojowego, dyrektora ds. badań i rozwoju, dyrektora naukowego oraz członka zarządu. Między innymi nadzorował (merytorycznie i organizacyjnie projekt budowy od podstaw zakładu syntezy aktywnych substancji farmaceutycznych).
 

Piotr Jaromin
Członek Zarządu


Piotr Jaromin urodził się w 1962 roku. Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, gdzie uzyskał tytuł - mgr inż. elektryk. Ukończył również studia podyplomowe na SGH na kierunku zarządzanie i marketing. Od początku swojej kariery zawodowej jest związany z MESKO S.A. Pracę zawodową rozpoczynał w 1986 roku na stanowisku konstruktora. W latach 1997 – 2001 pełnił funkcję Dyrektora ds. Handlu i Marketingu oraz Członka Zarządu ZM MESKO S.A. Ponownie to stanowisko objął w 2003 roku jako Członek Zarządu, Dyrektor Ds. Marketingu i Sprzedaży i pełni je do chwili obecnej.